DRUSKOMANIJA 2024

Atviri kvietimai rašyti kūrinius

Kvietimas rašyti kūrinius balsui, fortepijonui ir elektronikai

Šis kvietimas skirtas visiems, kuriuos domina balsas ir balso sąveikavimas su fortepijonu bei elektronika. Festivalis „Druskomanija“ kviečia rašyti kūrinius sopranui, fortepijonui ir fiksuotai arba gyvai elektronikai! Laukiame kompozicijų, derinančių unikalias soprano balso savybes su šiuolaikiniais muzikiniais sprendimais, netikėtais fortepijono ir elektronikos panaudojimo būdais ir originaliais teksto pasirinkimais. Nepamiršk, kad šiemet festivalis nuaidės jau keturiasdešimtąjį kartą, o festivalio tema – kompozitorių šokiai! Gali į tai atsižvelgti kūrybiniame procese, apmąstant šokio temą šiuolaikinėje vokalinėje muzikoje, ar atsigręžiant į „Druskomanijos“ istoriją, tačiau tai nėra privaloma.

Reikalavimai ir sąlygos:

 

➔ Iki kovo 1 d. 23:59 pranešti apie ketinimą dalyvauti elektroniniu paštu info@druskomanija.lt paskirties laukelyje įrašant „Registracija: Balsas“;

➔ Iki balandžio 15 d. 23:59 atsiųsti kūrinio partitūrą ir įrašą elektroniniu paštu info@druskomanija.lt paskirties laukelyje įrašant „Kūrinys balsui“;

➔ Kūrinio instrumentuotė: balsui solo, balsui ir fortepijonui, balsui ir elektronikai, balsui, fortepijonui ir elektronikai;

➔ Galima fiksuota ir automatizuota gyvoji elektronika dviems kanalams;

➔ Autorius pasirūpina gyvosios elektronikos valdymu repeticijų ir koncerto metu;

➔ Kūrinio trukmė: 3-12 min.

➔ Atrankoje gali dalyvauti tik anksčiau neišleisti, neįrašyti ir oficialiai neatlikti kūriniai.

 

Atrinktus kūrinius festivalio „Druskomanija 2024“ programoje atliks Salomėja Petronytė ir Lukas Butkus.

Kvietimas rašyti kūrinius dviems fortepijonams

[Fortepijonai – modifikuoti / preparuoti / išplėsti / įgarsinti …]

 

Kviečiame pasinaudoti proga ir parašyti kūrinį dviems (preparuotiems) fortepijonams! Į šį kūrybinį procesą įsitraukiančios pianistės Marta Finkelštein ir Julija Bagdonavičiūtė yra vedamos smalsumo – jas domina kompozicijų dviems fortepijonams plėtojimas, kuriose instrumentai gali būti modifikuoti, preparuoti, išplėsti, įgarsinti… Naujai sukurti kūriniai festivalio „Druskomanija“ kontekste bus pristatomi greta John’o Cage’o „Trijų šokių“. Gali į tai atsižvelgti kūrybiniame procese, apmąstant Cage‘o idėjas, šokio žanrus fortepijoninėje muzikoje šiandien, santykį tarp Cage’o ir Merce Cunninghamo, taičiau tai nėra būtina. 

 

Reikalavimai ir sąlygos:

 

➔ Iki kovo 1 d. 23:59 aplikuoti su savo laisvos formos portfolio ir kūrinio idėja elektroniniu paštu info@druskomanija.lt paskirties laukelyje įrašant „Aplikuoju: Fortepijonai“;

➔ Iš portfolio ir kūrinio idėjos bus atrinkti 3 kompozitoriai, kurie, konsultuodamiesi su atlikėjomis, įgyvendins pateiktas idėjas;

➔ Atrinkti kompozitoriai iki balandžio 26 d. 23:59 turės atsiųsti kūrinio partitūrą ir įrašą elektroniniu paštu info@druskomanija.lt paskirties laukelyje įrašant „Kūrinys fortepijonams“;

➔ Kūrinio instrumentuotė: 2 fortepijonai + modifikacijos, preparacijos, išplėtimai, įgarsinimas;

➔ Galima fiksuota ir gyvoji elektronika dviems kanalams;

➔ Autorius pasirūpina gyvosios elektronikos valdymu repeticijų ir koncerto metu;

➔ Kūrinio trukmė: 7-12 min.

➔ Atrankoje gali dalyvauti tik anksčiau neišleisti, neįrašyti ir oficialiai neatlikti kūriniai.

 

Atrinktus kūrinius festivalio „Druskomanija 2024“ programoje atliks Marta Finkelštein ir Julija Bagdonavičiūtė.

Kvietimas rašyti kūrinius akordeonui ir klarnetui

„Druskomanija“ šiemet kviečia rašyti akustinius kūrinius akordeonui ir klarnetui! Laukiame kompozicijų, tyrinėjančių akordeono ir klarneto galimybes šiuolaikinės muzikos kontekste, instrumentų tarpusavio sąveiką, išplėstines technikas ir netikėtus kompozicinius sprendimus. Tikimės sulaukti kuo įdomesnių ir originalesnių kūrinių, praplėsiančių šiuolaikinį akordeono ir klarneto dueto repertuarą. Nepamiršk, kad šiemet festivalis nuaidės jau keturiasdešimtąjį kartą, o festivalio tema – kompozitorių šokiai! Gali į tai atsižvelgti kūrybiniame procese,  apmąstant šokio temą šiuolaikinėje kamerinėje instrumentinėje muzikoje, ar atigręžiant į „Druskomanijos“ istoriją, tačiau tai nėra privaloma.  

 

Reikalavimai ir sąlygos: 

 

➔Iki kovo 1 d. 23:59 pranešti apie ketinimą dalyvauti elektroniniu paštu info@druskomanija.lt paskirties laukelyje įrašant „Registracija: akordeonas ir klarnetas“

➔Iki balandžio 15 d. 23:59 atsiųsti kūrinio partitūrą ir įrašą elektroniniu paštu info@druskomanija.lt paskirties laukelyje įrašant „Kūrinys akordeonui ir klarnetui“

➔Kūrinys bus atliekamas tik akustiškai, kūriniai su elektronika arba ansamblio amplifikacijomis negali dalyvauti atrankoje;

➔Kūrinio trukmė: 5-10 min. 

➔Atrankoje gali dalyvauti tik anksčiau neišleisti, neįrašyti ir oficialiai neatlikti kūriniai.

 

Atrinktus kūrinius festivalio „Druskomanija 2024“ programoje atliks Agnė Dūkšaitė-Malukienė ir Ignas Daniulis.