DRUSKOMANIJA 2023

Scroll down for the English version 

 

„Druskomanija 2024“ skelbia atvirą kvietimą idėjoms!

„Druskomanija“ yra vienas ilgiausiai gyvuojančių šiuolaikinės muzikos festivalių Lietuvoje – 2024 m. švęsime net keturiasdešimtąją Druskomaniją! 

Festivalis kasmet kviečia susipažinti su naujausia jaunųjų Lietuvos muzikantų kūryba.


Pradedantiesiems kūrėjams jis suteikia išskirtinę progą dalintis kūrybinėmis idėjomis su skirtingų kartų, stilių ir žanrų kompozitoriais bei kartu su muzikantais ruošti profesionalias savo kūrinių premjeras.


Atviro kvietimo idėjoms tikslas – susipažinti su muzikantų bendruomenės idėjomis, norais, poreikiais ir suteikti galimybę visa tai paversti realybe!


Šiemet idėjas kviečiame teikti trijose skirtingose kategorijose: idėjos renginiams, idėjos instaliacijoms ir idėjos atvirų šaukimų rašyti kūrinius instrumentų sudėtims. Švenčiant keturiasdešimtąjį „Druskomanijos“ festivalį skatiname muzikantus pažvelgti į jo istoriją, iš ten pasisemti įkvėpimo ir siūlyti drąsias ir ambicingas idėjas, kurios pratęstų arba sąmoningai sulaužytų festivalio tradicijas.

 

Kas gali dalyvauti?

Atvirame kvietime gali dalyvauti bet kokio amžiaus, tautybės ar išsilavinimo kompozitoriai, atlikėjai, garso menininkai ir kitokie muzikantai, norintys prisidėti prie 2024 m. gegužę vyksiančio šiuolaikinės muzikos festivalio „Druskomanija“. 

 

Reikalavimai: 


 • Elektroniniu paštu info@druskomanija.lt atsiųsti:
 1. Trumpą idėjos aprašymą (iki 2 psl.) (išskyrus teikiant idėjas atvirų šaukimų rašyti kūrinius sudėtims);
 2. CV arba trumpą meninės veiklos pristatymą (jei paraišką teikia kolektyvas, prašome atsiųsti kolektyvo meninės veiklos aprašymą).
 • Idėjų lauksime iki rugpjūčio 17 d. 23:59 Lietuvos laiku (GMT +3).
 • Laiško paskirtyje būtina nurodyti teikiamos idėjos kategoriją, pvz.: „Open call: idėja renginiui“.
 • Atrinktos idėjos bus įgyvendintos festivalio „Druskomanija“ metu 2024 m. gegužės mėnesį.
 • Idėjos gali būti naujos arba įgyvendintos anksčiau, tačiau prioritetas teikiamas dar neįgyvendintiems renginiams, instaliacijoms ir programoms.Informacija apie kategorijas:

Idėjos renginiams

Šioje kategorijoje laukiame idėjų pilnai apgalvotiems renginiams. Tai gali būti koncertai, performansai ar kitų formų renginiai su konkrečiu programos ir atlikėjų pasiūlymu. Galima paminėti norimą erdvę arba keletą jos variantų (labai kviečiame nepamiršti Druskininkų miesto erdvių!).


Idėjos instaliacijoms 

Šioje kategorijoje laukiame idėjų garsinėms instaliacijoms. Svarbu nurodyti įsivaizduojamą instaliacijos erdvę arba pateikti keletą jos variantų. Jei instaliacija reikalauja konkrečios erdvės, skatiname susisiekti su erdvės savininkais ir apsitarti dėl erdvės išnaudojimo galimybių (nebūtina). Raginame atkreipti dėmesį į Druskininkų miesto erdves – jei dėl jų kyla klausimų, galite susisiekti el. paštu info@druskomanija.lt ir pasikonsultuoti.


Idėjos atvirų šaukimų rašyti kūrinius instrumentų sudėtims

Šioje kategorijoje laukiame atlikėjų – solistų, kolektyvų, atlikėjų platformų –, kurie norėtų atlikti specialiai jų sudėčiai parašytas ir atrinktas originalias kompozicijas. Teikiant paraišką šiai kategorijai nereikia prisegti idėjos aprašymo, tik kolektyvo/solisto/platformos veiklos aprašymą. Labai svarbu, kad atlikėjai turėtų šiuolaikinės muzikos atlikimo patirties ir būtų pasirengę greitai ir profesionaliai paruošti valandos – valandos su puse programą bendradarbiaudami su kompozitoriais.

 

 

Open call: Druskomanija 2024

 

“Druskomanija” is one of the oldest contemporary music festivals in Lithuania – in 2024 we will celebrate the 40th “Druskomanija”!

 

Every year, the festival offers a chance to get to know the latest works of young Lithuanian musicians. It provides a unique opportunity for emerging composers to share their creative ideas with musicians of different generations, styles and genres, and to work together with professional musicians to prepare premieres of their works.

The aim of the Open Call is to get to know the ideas, wishes and needs of the musician community and to give them the opportunity to make it all a real!

 

This year we are looking for ideas in three different categories: ideas for events, ideas for installations, and instrumentation ideas for new original compositions. As we celebrate the 40th “Druskomanija” Festival, we encourage musicians to look back at its history, to draw inspiration from there, and to come up with bold and ambitious ideas that will continue or intentionally break the festival’s traditions.

 

Who can take part? 

The open call is open to composers, performers, sound artists and other musicians of any age, nationality or background who want to contribute to the “Druscomanija” Contemporary Music Festival in May 2024.

 

Requirements:


Email info@druskomanija.lt to submit:


 1. A short description of the idea (up to 2 pages) (except for submissions for instrumentation proposals);
 2. CV or short description of artistic activity (if a collective is applying, please send a description of the collective’s artistic activity).
 • Deadline: 17th of August at 23:59 Lithuanian time (GMT +3).
 • Please indicate the category of the idea in the subject line, i.e. “Open call: idea for an event”.
 • Selected ideas will be implemented during the Druskomanija Festival in May 2024.
 • Ideas can be new or previously realized, but priority will be given to events, installations and programmes that have not yet been realized.
About the categories:

Ideas for events

In this category we invite ideas for fully thought-out events. These can be concerts, performances or other forms of events with a specific programme and performer proposal. You can mention the desired venue or several options of it (we strongly encourage you to keep in mind the spaces in Druskininkai!).

 

Ideas for installations 

Ideas for sound installations are welcome in this category. It is important to indicate the desired installation space or several options for it. If the installation requires a certain space, we encourage you to contact the owners of the space to discuss the possibilities of using the space (optional). We invite you to pay attention to the spaces in Druskininkai – if you have any questions about them, you can contact info@druskomanija.lt for more information.

 

Instrumentation ideas for new original compositions 

In this category we are looking for performers – soloists, ensembles, performers platforms – who would like to perform new original compositions written and selected especially for their instrumentation. A description of the idea is not required when applying for this category, only a description of the activities of the ensemble/soloist/platform. It is essential that the performers have experience of performing contemporary music and are willing to prepare a programme of an hour to an hour and a half quickly and professionally while collaborating with composers.