DRUSKOMANIJA 2024

Festivalio „Druskomanija“ ir leidinio „Jauna Muzika“ 40-mečio padėkos

Prof. habil. dr. Vytautui Landsbergiui – muzikologui, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (1988-1990) ir LR Atkuriamojo Seimo pirmininkui (1990-1992), leidinio „Jauna muzika“ globėjui ir autoriui

Algirdui Kumžai – teisininkui, Kovo 11-osios akto signatarui, Lietuvos Nepaprastajam ir įgaliotam ambasadoriui Ukrainoje (2006- 2009), leidinio „Jauna muzika“ bendraminčiui ir autoriui

Vilijai Aleknaitei-Abramikienei – muzikologei, LR Seimo narei, leidinio „Jauna muzika“ autorei ir pirmųjų festivalio koncertų vedėjai

Prof. dr. Juozui Antanavičiui – muzikologui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriui (1994-2005), 1985 m. energingai pritarusiam festivalio įkūrimo idėjai

Kornelijui Plateliui – poetui, Lietuvos Respublikos Švietimo ministrui (1998-2000), leidinio „Jauna muzika“ autoriui, festivalio svetainės Ratnyčioje iniciatoriui

Prof. dr. Rūtai Stanevičiūtei – muzikologei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatei, leidinio „Jauna muzika“ autorei

Prof. dr. Rūtai Gaidamavičiūtei – muzikologei, leidinio „Jauna muzika“ kūrybinės grupės narei

Dr. Jūratei Landsbergytei-Becher – muzikologei, vargonininkei, leidinio „Jauna muzika“ autorei

Viktorui Paukšteliui – kompozitoriui, pirmųjų festivalių legendinio automobilio GAZ-M20 Pobeda (1986-1990) vairininkui ir savininkui

Kęstučiui Bieliukui – kompozitoriui, pirmųjų festivalių koordinatoriui, leidinio „Jauna muzika“ kūrybinės grupės nariui

Dr. Vitai Gruodytei – muzikologei, straipsnių ir monografijų autorei, festivalio vadovei (1993-1995), leidinio „Jauna muzika“ kūrybinės grupės narei

Linui Paulauskiui – muzikologui, Lietuvos muzikos informacijos centro vadovui (2007-2014), festivalio metraštininkui (nuo 1991)

Prof. Ryčiui Mažuliui – kompozitoriui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui, įprasminusiam XX-XXI a. naujają muziką ir festivalį

Prof. Mindaugui Urbaičiui – kompozitoriui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui, festivalio meno vadovui, 1990 m. baseino meninės akcijos dalyviui

Martynui Bialobžeskiui – kompozitoriui, festivalio meno vadovui (2000-2007), festivalį pavadinusiam „Druskomanija“

Prof. Donatui Katkui – Šv. Kristoforo kamerinio orkestro garbės dirigentui, dirigavusiam per 40 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos katedros bakalaurantų premjerų (2000-2018)

Doc. dr. Mykolui Natalevičiui – kompozitoriui, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkui, festivalio autoriui ir tradicijos puoselėtojui

Lukrecijai Petkutei-Dailydienei – kompozitorei ir muzikologei, festivalio meno vadovei (2014), keturių plokštelių rinkinio „Trisdešimt Druskomanijos pavasarių” sudarytojai

Raimondai Žiūkaitei – kompozitorei, muzikos performansų menininkei ir festivalio idėjinei gerbėjai

Rūtai Vitkauskaitei – kompozitorei, festivalio meno vadovei (2008-2010), kompozicijos seminarų ciklo „Procesas“ vadovei, Vilniaus „Druskomanijos“ idėjos autorei

Dr. Ritai Mačiliūnaitei-Dočkuvienei – kompozitorei, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorei, festivalio koordinatorei

Ignui Juzokui – ilgamečiam festivalio garso režisieriui, gerais darbais ir siela prisidėjusiam prie festivalio gerovės